Bộ Công an: Bỏ sổ hộ khẩu tiết kiệm 1.600 tỷ đồng mỗi năm

Với phương án này được Bộ Công an đề xuất 2 giải pháp: Thứ nhất, giữ nguyên các quy định của pháp luật hiện hành về hình thức quản lý dân cư bằng sổ hộ